Terms and Conditions

Általános Szerződési Feltételek

This agreement applies as between you, the User of this Website érthetőpénzakadémia.hu, érthetőpénz.hu, érthetőpénznhírek.hu and SPVD Ltd. the owner(s) of this Website. Your agreement to comply with and be bound by Clauses 1, 2, 4 – 11 and 15 – 25 of these Terms and Conditions is deemed to occur upon your first use of the Website. Clauses 3 and 12 – 14 apply only to the sale of Services. If you do not agree to be bound by these Terms and Conditions, you should stop using the Website immediately.

No part of this Website is intended to constitute a contractual offer capable of acceptance. Your order constitutes a contractual offer and Our acceptance of that offer is deemed to occur upon Our sending a confirmation email to you indicating that your order has been accepted.
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) erthetopenz.hu és SPVD Ltd. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által az erthetopenz.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely az erthetopenz.hu, erthetopenzakademia.hu, erthetopenzhirek.hu weboldalakon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése az Egyesült Királyságból, vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató Adatai:
Név: SPVD Ltd.
Székhely és levelezési cím: Hova House, 1 Hova Villas, Brighton & Hove, England, BN3 3DH
Nyilvántartási szám (Company Registration Number): 14555936
Email cím: daniel.varga@erthetopenz.hu

Important Disclaimer

No warranty is given by Érthető Pénz (SPVD Ltd.) as to the reliability, accuracy or completeness of the information contained within this website and its publications. Any information provided is accurate and up to date so far as Érthető Pénz (SPVD Ltd.) is aware, but any errors herein should be referred to Érthető Pénz (SPVD Ltd.) for correction. The information contained herein is intended for general information only and should not be construed as advice under the UK's Financial Services Acts or other applicable laws. Érthető Pénz (SPVD Ltd.) is not authorised to give investment advice, and is not regulated by any Regulatory Authority, and nor does it seek to give such advice. Any actions you may take as a result of any information or advice contained within this publication or otherwise supplied to you by Érthető Pénz (SPVD Ltd.) should be verified with third parties such as legal or other professional advisors and is used solely at your own risk. You are reminded that investment in the stock market carries substantial risks and share prices can go down as well as up. Past performance is not necessarily an indication of future performance. The Editor of this publication and other contributors may hold one or more stocks mentioned herein. 

Jogi Nyilatkozat

Az erthetopenz.hu, erthetopenzakademia.hu és érthetőpénz.hu (a továbbiakban: Weblap) tartalma, valamint a Weblapon megjelenő hírlevélben (a továbbiakban: Hírlevél), az online képzésekben (a továbbiakban: Online képzések), az ingyenes képzésekben, (a továbbiakban Ingyenes képzések) a letölthető, megvásárlolható pdf file-okban (a továbbiakban PDF) és az online, illetve élő előadásokon (a továbbiakban Webinárok és Szeminárok) található információk és elemzések mindenkor a szerző magánvéleményét tükrözik. A Hírlevélben, Online képzésekben, Ingyenes képzésekben, PDF-ekben, a Webinárokon és Szeminárokon, illetve az erthetopenz.hu és érthetőpénz.hu weblapon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Kifejezetten kiemeljük, hogy minden személy kockázatviselési hajlandósága más és más, a Hírlevélben, az Online képzésekben, Ingyenes képzésekben, PDF-ekben, a Webinárokon és Szeminárokon közölt információkat pedig kifejezetten csak ezen kockázatviselési hajlandóság ismeretében lehet értelmezni és értékelni. Ezért bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés a befektetőnek való megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre sem a Weblap, sem a Hírlevél, sem az Online képzések, sem az Ingyenes képzések, sem a PDF-ek, sem a Webinárok és Szeminárok nem vállalkoznak és nem is alkalmasak. Kérjük vegye figyelembe, hogy a kereskedési elemzés, befektetési elemzés nem minősül megbízható előrejelzésnek sem a jelenlegi, sem a jövőbeni teljesítményre vonatkozóan, mivel a körülmények az idő függvényében bármikor megváltozhatnak Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért mindenkor tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén mindenképpen konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval! Az előbb írtakra tekintettel a Weblap, Hírlevél, Online képzések, Ingyenes képzések, PDF-ek szerzője, a Webinárok és Szeminárok előadója kizárja mindennemű felelősségét az oldalon esetleg megjelenő információra vagy adatra alapított egyes befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért. A Weblap, az Online képzések, Hírlevél, Ingyenes képzések és PDF-ek szerzője, a Webinárok és Szeminárok előadója az általa közölt hírek, elemzések, és egyéb írások összeállítása során kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a felhasznált adatok hiteles, megbízható forrásból származzanak. Az adatok hitelességéért mindazonáltal a Weblap, az Online képzések, Hírlevél, Ingyenes képzések és PDF-ek, Webinárok és Szeminárok előadója, szerzője nem vállal felelősséget.
A Weblap, Online képzések, a Hírlevél, Ingyenes képzések és PDF-ek szerzője, a Webinárok és Szeminárok előadója az általa közölt hírek, elemzések és egyéb írások tájékoztató céllal készülnek, és befektetési ajánlást nem tartalmaznak.

Valamennyi a Weblapon az Online képzésekben, a Hírlevélben, Ingyenes képzésekben és PDF-ekben, a Webinárok és Szeminárok során megjelent vélemény, elemzés az azt elkészítő szakmai véleményét tükrözi, melyben objektív és szubjektív elemek egyaránt vannak. Az előbbiekre valamint a tőzsdei tranzakciók általános kockázatára tekintettel a Weblap, az Online képzés a Hírlevél, Ingyenes képzések és PDF-ek szerzője, a Webinárok és Szeminárok előadója az egyes cikkekkel, elemzésekkel vagy az azokból származó információkra és véleményekre alapított ügyletekkel kapcsolatos semmilyen kárért vagy költségért felelősséget nem vállal.

Általános Szerződési Feltételek

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed az Egyesült Királyság és az Európai Unió területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely az erthetopenzakademia.hu, erthetopenz.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: erthetopenz.hu webáruház) keresztül történik.
Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Egyesült Királyság és az Európai Unió területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az erthetopenz.hu webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló Magyarországi 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.
1.2. Az erthetopenz.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.3. Az erthetopenz.hu webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.
1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.
A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.
1.5. A szerződés nyelve magyar.
1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
1.7. Ügyfélszolgálat elérhetőségei
• Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: munkanapokon 10:00-15:00-ig GMT+1
• Internet cím: www.erthetopenz.hu
• E-mail: daniel.varga@erthetopenz.hu
2. REGISZTRÁCIÓ
2.1. A Pénztár oldalon rendelés leadása előtt található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll.
Egy előzetes adatbekérőt (egy szabadon választható felhasználónév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges) a regisztráció érvényesítésére szolgáló e-mailben küldött linkre kattintást követően egy részletesebb, személyes adatlap követ, melynek kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet.
Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel.
A korábban rögzített adatok megváltoztatására emailes formában az ügyfélszolgálaton keresztül van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti.
Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3. MEGRENDELÉS MENETE
3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza.
A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.
Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.
Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.7. pontban találja.
3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.
A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, kivéve ha ez a végső fizetési oldalon máshogy nem olvasható.
3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.
Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.
3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
A weboldalon megjelentetett termékképek helyenként csak illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek.
3.5. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül nem csak regisztrált Ügyféltől fogadja el, azonban a megrendeléshez minden, az Ügyfél adataira vonatkozó mező maradéktalan kitöltése szükséges. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.)
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található.
Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Fizetés Stripe-pal” feliratra kattintva a megjelenő felületen ki kell töltenie a szükséges információkat, hogy megrendelését leadhassa. Ezt követően a “Fizetés” gombra kattintva tudja leadni a rendelését.
4. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA
4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.
5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, RENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA
5.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza:
-az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk),
-a rendelés azonosítóját,
-a rendelés dátumát,
-a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát,
-szállítási költséget
-és a fizetendő végösszeget.
Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.
5.2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.
5.3. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.
5.4. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.
A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
6. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
6.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut szállítmányozó cég igénybevételével szállítja házhoz, a Szállítási és Fizetési feltételek oldalon olvasható feltételek szerint.
A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
6.2. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.
6.4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.
6.5. Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról illetve átvételi lehetőségekről a www.erthetopenz.hu oldalon tájékozódhat.
7. ELÁLLÁSI JOG
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (11.5.) kormányrendelet szabályozása alapján.
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).
Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog – lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta vagy bejelentkezett az információs termék felületére; – olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; – Nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.
7.1 ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK MENETE
7.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
7.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
7.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
7.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
7.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.
A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
7.1.6. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltató részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.
7.1.7.A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
7.1.8. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését.
A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.
7.1.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
7.1.10. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
7.1.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
7.1.12. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
7.1.13. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.
7.1.14. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.
8. JÓTÁLLÁS
8.1. Kötelező jótállás
8.1.1.A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
8.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.
Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
– szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
– rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, – helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás okozta.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:
– elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.
– ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
8.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.
8.1.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
8.1.5. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
8.1.6. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
8.1.7. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 12.2. pontban feltüntettettek alapján.
8.2. Önkéntes jótállás
8.2.1. Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.
9. SZAVATOSSÁG
9.1. Kellékszavatosság
9.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.
9.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
9.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
9.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
9.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
9.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
9.1.7.9.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával).
Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni.
A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
9.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
9.2. Termékszavatosság
9.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – az 9.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
9.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.
Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.
9.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.
9.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
9.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni.
A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
9.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.
9.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
9.2.8. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
9.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
10. FELELŐSSÉG
10.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
10.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
10.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért.
Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
10.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
10.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
10.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.
Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
10.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
11. ÉRTHETŐ PÉNZ CSOPORT/ÉRTHETŐ PÉNZ VIP CSOPORT
11.1 A Szolgáltató által nyújtott “Érthető Pénz Csoport ” szolgáltatáson keresztül a megrendelők, továbbiakban Tagok előfizetésük ideje alatt hozzáférhetnek különböző szintű tőzsdei tanfolyamok anyagához, oktatóvideókhoz és segédanyagokhoz.
A szolgáltatás célja, hogy a Tagok megismerkedjenek a tőzsde és a részvénypiac ismereteivel, módszereivel, amelyet a jövőben hasznosíthatnak.
A tanfolyamok nem minősülnek felnőttképzésnek. A szolgáltató a tanfolyamok folyamatába nem tud beavatkozni, nincs befolyása a képzésben részt vevő személy fejlődésére, a tananyagtartalom feldolgozása a képzésben részt vevő személy önálló feladata. A tanfolyamok online videótárat, letölthető tartalmakat, online ismeretanyagokat és a hozzá tartozó közösségi csoportot, valamint információs hírleveleket foglalnak magukba.
11.2 A szerződés tárgya
Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót, hogy a Szolgáltatás keretében a weboldalon meghirdetett tananyagokat rendelkezésére bocsássa. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített frissítések, új tananyagok is.
A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak.
Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron.
A Szolgáltatás kizárólag online rendelhető meg és az online felületen érhető el. Letöltésre, lementésre, bármilyen adathordozón igénylésre nincsen mód és ezt tiltja a jelen Szabályzat.
11.3 A szerződés létrejötte, díjfizetés
A szerződés a felek között Csatlakozom! gombra való kattintással lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A Csatlakozom a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket, egyúttal nyilatkozik arról, hogy az általa megadott adatok hiánytalanok és valósak, cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.
A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Tag más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Tag által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető számlázási, illetve egyéb problémáért, hibáért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.
11.4 A szerződés megszűnése
A Tag bármikor megszüntetheti a Tagságát az Érthető Pénz Csoportban. Erre legkésőbb a fizetési forduló előtt 48 órával van lehetősége. A lemondás menete emailben történik, a Tag legalább 48 órával a fizetési forduló előtt küld egy emailt a daniel.varga@erthetopenz.hu email címre, mely után a tagsága megszűnik és további fizetési kötelezettség nem terheli. A Szolgáltató ezután megszünteti az előfizetéséhez tartozó Tagságot.
12, SZERZŐI JOGOK
12.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.
Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
12.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.
A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
12.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.
A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
13. PANASZÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
13.1. Panaszügyintézés
Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)
• Cím: Hova House, 1 Hova Villas, Brighton & Hove, England, BN3 3DH
• Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: munkanapokon 10:00-15:00 GMT+1
• E-mail: daniel.varga@erthetopenz.hu
Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 12.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.
A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi.
Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.
A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató a korábbi megrendelés azonosító számához rögzíti, ami a panasz visszakereshetőségét segíti.
A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.
A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 13.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében fogadja.
13.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.
Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
• Békéltető testület.
A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
• 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
• Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
• E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
• Fax: 06 (1) 488 21 86
• Telefon: 06 (1) 488 21 31
– Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.
14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
14.1. Az erthetopenz.hu webáruház HTML alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.
A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
14.2. A Szolgáltató szaküzleteiben és internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.
14.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

1. Definitions and Interpretation

In this Agreement the following terms shall have the following meanings:
"Account": means collectively the personal information, Payment Information and credentials used by Users to access Paid Content and / or any communications System on the Website;
"Content": means any text, graphics, images, audio, video, software, data compilations and any other form of information capable of being stored in a computer that appears on or forms part of this Website;
"Facilities": means collectively any online facilities, tools, services or information that SPVD Ltd. makes available through the Website either now or in the future;
"Services": means the services available to you through this Website, specifically use of the SPVD Ltd. proprietary e-learning platform;
"Payment Information": means any details required for the purchase of Services from this Website. This includes, but is not limited to, credit / debit card numbers, bank account numbers and sort codes;
"Premises": Means Our place(s) of business located at [Hova House, 1 Hova Villas, Brighton & Hove, England, BN3 3DH];
"System": means any online communications infrastructure that SPVD Ltd. makes available through the Website either now or in the future. This includes, but is not limited to, web-based email, message boards, live chat facilities and email links;
"User" / "Users": means any third party that accesses the Website and is not employed by SPVD Ltd. Ltd and acting in the course of their employment;
"Website": means the website that you are currently using (www.erthetopenz.hu) and any sub-domains of this site (e.g. subdomain.yourschool.com) unless expressly excluded by their own terms and conditions; and
"We/Us/Our": means SPVD Ltd., a company incorporated in [United Kingdom] with Company registration Number [14555936] , located at [Hova House, 1 Hova Villas, Brighton & Hove, England, BN3 3DH].

2. Age Restrictions

Persons under the age of 18 should use this Website only with the supervision of an Adult. Payment Information must be provided by or with the permission of an Adult.

3. Business Customers

These Terms and Conditions also apply to customers procuring Services in the course of business.

4. Intellectual Property

 • 4.1 Subject to the exceptions in Clause 5 of these Terms and Conditions, all Content included on the Website, unless uploaded by Users, including, but not limited to, text, graphics, logos, icons, images, sound clips, video clips, data compilations, page layout, underlying code and software is the property of SPVD Ltd., our affiliates or other relevant third parties. By continuing to use the Website you acknowledge that such material is protected by applicable [COUNTRY] and International intellectual property and other laws.
 • 4.2 Subject to Clause 6 you may not reproduce, copy, distribute, store or in any other fashion re-use material from the Website unless otherwise indicated on the Website or unless given Our express written permission to do so.

5. Third Party Intellectual Property

 • 5.1 Unless otherwise expressly indicated, all Intellectual Property rights including, but not limited to, Copyright and Trademarks, in product images and descriptions belong to the manufacturers or distributors of such products as may be applicable.
 • 5.2 Subject to Clause 6 you may not reproduce, copy, distribute, store or in any other fashion re-use such material unless otherwise indicated on the Website or unless given express written permission to do so by the relevant manufacturer or supplier.

6. Fair Use of Intellectual Property

Material from the Website may be re-used without written permission where any of the exceptions detailed in Chapter III of the Copyright Designs and Patents Act 1988 apply.

7. Links to Other Websites

This Website may contain links to other sites. Unless expressly stated, these sites are not under the control of SPVD Ltd. or that of Our affiliates. We assume no responsibility for the content of such websites and disclaim liability for any and all forms of loss or damage arising out of the use of them. The inclusion of a link to another site on this Website does not imply any endorsement of the sites themselves or of those in control of them.

8. Links to this Website

Those wishing to place a link to this Website on other sites may do so only to the home page of the site www.erthetopenz.hu without Our prior permission. Deep linking (i.e. links to specific pages within the site) requires Our express written permission. To find out more please contact Us by email at or call us in the following number: your_number.

9. Use of Communications Facilities

 • 9.1 When using any System on the Website you should do so in accordance with the following rules. Failure to comply with these rules may result in your Account being suspended or closed:
 • 9.1.1 You must not use obscene or vulgar language;
 • 9.1.2 You must not submit Content that is unlawful or otherwise objectionable. This includes, but is not limited to, Content that is abusive, threatening, harassing, defamatory, ageist, sexist or racist;
 • 9.1.3 You must not submit Content that is intended to promote or incite violence;
 • 9.1.4 It is advised that submissions are made using the English language as We may be unable to respond to enquiries submitted in any other languages;
 • 9.1.5 The means by which you identify yourself must not violate these Terms and Conditions or any applicable laws;
 • 9.1.6 You must not impersonate other people, particularly employees and representatives of SPVD Ltd. or Our affiliates; and
 • 9.1.7 You must not use Our System for unauthorised mass-communication such as "spam" or "junk mail".
 • 9.2 You acknowledge that SPVD Ltd. reserves the right to monitor any and all communications made to Us or using Our System.
 • 9.3 You acknowledge that SPVD Ltd. may retain copies of any and all communications made to Us or using Our System.
 • 9.4 You acknowledge that any information you send to Us through Our System may be modified by Us in any way and you hereby waive your moral right to be identified as the author of such information. Any restrictions you may wish to place upon Our use of such information must be communicated to Us in advance and We reserve the right to reject such terms and associated information.

10. Accounts

 • 10.1 In order to procure Services on this Website and to use certain other parts of the System, you are required to create an Account which will contain certain personal details and Payment Information which may vary based upon your use of the Website as We may not require payment information until you wish to make a purchase. By continuing to use this Websiteyou represent and warrant that:
 • 10.1.1 all information you submit is accurate and truthful;
 • 10.1.2 you have permission to submit Payment Information where permission may be required; and
 • 10.1.3 you will keep this information accurate and up-to-date. Your creation of an Account is further affirmation of your representation and warranty.
 • 10.2 It is recommended that you do not share your Account details, particularly your username and password. We accept no liability for any losses or damages incurred as a result of your Account details being shared by you. If you use a shared computer, it is recommended that you do not save your Account details in your internet browser.
 • 10.3 If you have reason to believe that your Account details have been obtained by another person without consent, you should contact Us immediately to suspend your Account and cancel any unauthorised orders or payments that may be pending. Please be aware that orders or payments can only be cancelled up until provision of Services has commenced. In the event that an unauthorised provision commences prior to your notifying Us of the unauthorised nature of the order or payment then you shall be charged for the period from the commencement of the provision of services until the date you notified us and may be charged for a billing cycle of one month.
 • 10.4 When choosing your username you are required to adhere to the terms set out above in Clause 9. Any failure to do so could result in the suspension and/or deletion of your Account.

11. Termination and Cancellation of Accounts

 • 11.1 Either SPVD Ltd. or you may terminate your Account. If We terminate your Account, you will be notified by email and an explanation for the termination will be provided. Notwithstanding the foregoing, We reserve the right to terminate without giving reasons.
 • 11.2 If We terminate your Account, any current or pending orders or payments on your Account will be cancelled and provision of Services will not commence.

12. Services, Pricing and Availability

 • 12.1 Whilst every effort has been made to ensure that all general descriptions of Services available from SPVD Ltd. correspond to the actual Services that will be provided to you, We are not responsible for any variations from these descriptions as the exact nature of the Services may vary depending on your individual requirements and circumstances. This does not exclude Our liability for mistakes due to negligence on Our part and refers only to variations of the correct Services, not different Services altogether. Please refer to sub-Clause 13.8 for incorrect Services.
 • 12.2 Where appropriate, you may be required to select the required Plan of Services.
 • 12.3 We neither represent nor warrant that such Services will be available at all times and cannot necessarily confirm availability until confirming your Order. Availability indications are not provided on the Website.
 • 12.4 All pricing information on the Website is correct at the time of going online. We reserve the right to change prices and alter or remove any special offers from time to time and as necessary.
 • 12.5 In the event that prices are changed during the period between an order being placed for Services and Us processing that order and taking payment, then the price that was valid at the time of the order shall be used.

13. Orders and Provision of Services

 • 13.1 No part of this Website constitutes a contractual offer capable of acceptance. Your order constitutes a contractual offer that We may, at Our sole discretion, accept. Our acceptance is indicated by Us sending to you an order confirmation email. Only once We have sent you an order confirmation email will there be a binding contract between SPVD Ltd. and you.
 • 13.2 Order confirmations under sub-Clause 13.1 will be sent to you before the Services begin and shall contain the following information:
 • 13.2.1 Confirmation of the Services ordered including full details of the main characteristics of those Services;
 • 13.2.2 Fully itemised pricing for the Services ordered including, where appropriate, taxes, delivery and other additional charges;
 • 13.2.3 Relevant times and dates for the provision of the Services;
 • 13.2.4 User credentials and relevant information for accessing those services.
 • 13.3 If We, for any reason, do not accept your order, no payment shall be taken under normal circumstances. In any event, any sums paid by you in relation to that order will be refunded within 14 calendar days.
 • 13.4 Payment for the Services shall be taken via your chosen payment method, immediately for any setup fee that corresponds to the service plan you purchased and at the same day of each subsequent month (“billing cycle”) for charges accrued during the previous month (“billing cycle”) AND/OR as indicated in the order confirmation you received.
 • 13.5 We aim to fulfill your Order within 2-3 working days or if not, within a reasonable period following your Order, unless there are exceptional circumstances. If we cannot fulfill your Order within a reasonable period, we will inform you at the time you place the Order by a note on the relevant web page or by contacting you directly after you place your Order. Time is not of the essence of the Contract, which means we will aim to fulfill your Order within any agreed timescales but this is not an essential term of the Contract and we will not be liable to you if we do not do so. If the Services are to begin within 14 calendar days of Our acceptance of your order, at your express request, you will be required to expressly acknowledge that your statutory cancellation rights, detailed below in Clause 14, will be affected.
 • 13.6 SPVD Ltd. shall use all Our reasonable endeavours to provide the Services with reasonable skill and care, commensurate with best trade practice.
 • 13.7 In the event that Services are provided that are not in conformity with your order and thus incorrect, you should contact Us immediately to inform Us of the mistake. We will ensure that any necessary corrections are made within five (5) working days.
 • Additional terms and conditions may apply to the provision of certain Services. You will be asked to read and confirm your acceptance of any such terms and conditions when completing your Order.
 • 13.8 SPVD Ltd. provides technical support via our online support forum and/or phone. SPVD Ltd. makes every effort possible to respond in a timely manner but we do not guarantee a particular response time.

14. Cancellation of Orders and Services

We want you to be completely satisfied with the Products or Services you order from SPVD Ltd.. If you need to speak to us about your Order, then please contact customer care on [PHONE NUMBER], or by email at or write to us at our address (see section 1 above). You may cancel an Order that we have accepted or cancel the Contract. If any Specific Terms accompanying the Service contain terms about cancelling the Service, the cancellation policy in the Specific Terms will apply.
 • 14.1 If you are a consumer based within the European Union, you have a statutory right to a “cooling off” period. This period begins once your order is confirmed and the contract between SPVD Ltd. and you is formed and ends at the end of 14 calendar days after that date. If you change your mind about the Services within this period and wish to cancel your order, please inform Us immediately using the following email: . Your right to cancel during the cooling off period is subject to the provisions of sub-Clause 14.2.
 • 14.2 As specified in sub-Clause 13.6, if the Services are to begin within the cooling off period you are required to make an express request to that effect. By requesting that the Services begin within the 14 calendar day cooling off period you acknowledge and agree to the following:
 • 14.2.1 If the Services are fully performed within the 14 calendar day cooling off period, you will lose your right to cancel after the Services are complete.
 • 14.2.2 If you cancel the Services after provision has begun but is not yet complete you will still be required to pay for the Services supplied up until the point at which you inform Us that you wish to cancel. The amount due shall be calculated in proportion to the full price of the Services and the actual Services already provided. Any sums that have already been paid for the Services shall be refunded subject to deductions calculated in accordance with the foregoing. Refunds, where applicable, will be issued within 5 working days and in any event no later than 14 calendar days after you inform Us that you wish to cancel.
 • 14.3 Cancellation of Services after the 14 calendar day cooling off period has elapsed shall be subject to the specific terms governing those Services and may be subject to a minimum contract duration.

15. Privacy

Use of the Website is also governed by Our Privacy Policy (www.erthetopenz.hu/privacy) which is incorporated into these Terms and Conditions by this reference. To view the Privacy Policy, please click on the link above.

16. How We Use Your Personal Information (Data Protection)

 • 16.1 All personal information that We may collect (including, but not limited to, your name and address) will be collected, used and held in accordance with the provisions of the Data Protection Act 1998 and your rights under that Act.
 • 16.2 We may use your personal information to:
 • 16.2.1 Provide Our Services to you;
 • 16.2.2 Process your payment for the Services; and
 • 16.2.3 Inform you of new products and services available from Us. You may request that We stop sending you this information at any time.
 • 16.3 In certain circumstances (if, for example, you wish to purchase Services on credit), and with your consent, We may pass your personal information on to credit reference agencies. These agencies are also bound by the Data Protection Act 1998 and should use and hold your personal information accordingly.
 • 16.4 We will not pass on your personal information to any other third parties without first obtaining your express permission.

17. Disclaimers

 • 17.1 We make no warranty or representation that the Website will meet your requirements, that it will be of satisfactory quality, that it will be fit for a particular purpose, that it will not infringe the rights of third parties, that it will be compatible with all systems, that it will be secure and that all information provided will be accurate. We make no guarantee of any specific results from the use of our Service or Services.
 • 17.2 No part of this Website is intended to constitute advice and the Content of this Website should not be relied upon when making any decisions or taking any action of any kind.
 • 17.3 No part of this Website is intended to constitute a contractual offer capable of acceptance.
 • 17.4 Whilst We use reasonable endeavours to ensure that the Website is secure and free of errors, viruses and other malware, you are strongly advised to take responsibility for your own internet security, that of your personal details and your computers.

18. Changes to the Facilities and these Terms and Conditions

We reserve the right to change the Website, its Content or these Terms and Conditions at any time. You will be bound by any changes to the Terms and Conditions from the first time you use the Website following the changes. If We are required to make any changes to these Terms and Conditions by law, these changes will apply automatically to any orders currently pending in addition to any orders placed by you in the future.

19. Availability of the Website

 • 19.1 The Website is provided “as is” and on an “as available” basis. SPVD Ltd. uses industry best practices to provide a high uptime, including a fault-tolerant architecture hosted in cloud servers. We give no warranty that the Website or Facilities will be free of defects and / or faults and we do not provide any kind of refund for outages. We provide no warranties (express or implied) of fitness for a particular purpose, accuracy of information, compatibility and satisfactory quality.
 • 19.2 We accept no liability for any disruption or non-availability of the Website resulting from external causes including, but not limited to, ISP equipment failure, host equipment failure, communications network failure, power failure, natural events, acts of war or legal restrictions and censorship.

20. Limitation of Liability

 • 20.1 To the maximum extent permitted by law, We accept no liability for any direct or indirect loss or damage, foreseeable or otherwise, including any indirect, consequential, special or exemplary damages arising from the use of the Website or any information contained therein. You should be aware that you use the Website and its Content at your own risk.
 • 20.2 Nothing in these Terms and Conditions excludes or restricts .
 • 20.3 Nothing in these Terms and Conditions excludes or restricts SPVD Ltd.'s liability for any direct or indirect loss or damage arising out of the incorrect provision of Services or out of reliance on incorrect information included on the Website.
 • 20.4 In the event that any of these terms are found to be unlawful, invalid or otherwise unenforceable, that term is to be deemed severed from these Terms and Conditions and shall not affect the validity and enforceability of the remaining Terms and Conditions. This term shall apply only within jurisdictions where a particular term is illegal.

21. No Waiver

In the event that any party to these Terms and Conditions fails to exercise any right or remedy contained herein, this shall not be construed as a waiver of that right or remedy.

22. Previous Terms and Conditions

In the event of any conflict between these Terms and Conditions and any prior versions thereof, the provisions of these Terms and Conditions shall prevail unless it is expressly stated otherwise.

23. Third Party Rights

Nothing in these Terms and Conditions shall confer any rights upon any third party. The agreement created by these Terms and Conditions is between you and SPVD Ltd..

24. Communications

 • 24.1 All notices / communications shall be given to Us either by post to Our Premises (see address above) or by email to . Such notice will be deemed received 3 days after posting if sent by first class post, the day of sending if the email is received in full on a business day and on the next business day if the email is sent on a weekend or public holiday.
 • 24.2 We may from time to time, if you opt to receive it, send you information about Our products and/or services. If you do not wish to receive such information, please click on the ‘Unsubscribe’ link in any email which you receive from Us.

25. Law and Jurisdiction

These Terms and Conditions and the relationship between you and SPVD Ltd. shall be governed by and construed in accordance with the Law of England and Wales and SPVD Ltd. and you agree to submit to the exclusive jurisdiction of [COUNTRY].