Jogi nyilatkozat:

Az erthetopenz.hu és érthetőpénz.hu (a továbbiakban: Weblap) tartalma, valamint a Weblapon megjelenő hírlevélben (a továbbiakban: Hírlevél), az online képzésekben (a továbbiakban: Online képzések), az ingyenes képzésekben, (a továbbiakban Ingyenes képzések) a letölthető, megvásárlolható pdf file-okban (a továbbiakban PDF) és az online, illetve élő előadásokon (a továbbiakban Webinárok és Szeminárok) található információk és elemzések mindenkor a szerző magánvéleményét tükrözik. A Hírlevélben, Online képzésekben, Ingyenes képzésekben, PDF-ekben, a Webinárokon és Szeminárokon, illetve az erthetopenz.hu és érthetőpénz.hu weblapon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Kifejezetten kiemeljük, hogy minden személy kockázatviselési hajlandósága más és más, a Hírlevélben, az Online képzésekben, Ingyenes képzésekben, PDF-ekben,  a Webinárokon és Szeminárokon közölt információkat pedig kifejezetten csak ezen kockázatviselési hajlandóság ismeretében lehet értelmezni és értékelni. Ezért bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés a befektetőnek való megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre sem a Weblap, sem a Hírlevél, sem az Online képzések, sem az Ingyenes képzések, sem a PDF-ek, sem a Webinárok és Szeminárok nem vállalkoznak és nem is alkalmasak. Kérjük vegye figyelembe, hogy a kereskedési elemzés, befektetési elemzés nem minősül megbízható előrejelzésnek sem a jelenlegi, sem a jövőbeni teljesítményre vonatkozóan, mivel a körülmények az idő függvényében bármikor megváltozhatnak Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért mindenkor tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén mindenképpen konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!

Az előbb írtakra tekintettel a Weblap, Hírlevél, Online képzések, Ingyenes képzések, PDF-ek szerzője, a Webinárok és Szeminárok előadója kizárja mindennemű felelősségét az oldalon esetleg megjelenő információra vagy adatra alapított egyes befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért.

A Weblap, az Online képzések, Hírlevél, Ingyenes képzések és PDF-ek szerzője, a Webinárok és Szeminárok előadója az általa közölt hírek, elemzések, és egyéb írások összeállítása során kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a felhasznált adatok hiteles, megbízható forrásból származzanak. Az adatok hitelességéért mindazonáltal a Weblap, az Online képzések, Hírlevél, Ingyenes képzések és PDF-ek, Webinárok és Szeminárok előadója, szerzője nem vállal felelősséget.

A Weblap, Online képzések, a Hírlevél, Ingyenes képzések és PDF-ek szerzője, a Webinárok és Szeminárok előadója az általa közölt hírek, elemzések és egyéb írások tájékoztató céllal készülnek, és befektetési ajánlást nem tartalmaznak.

Valamennyi a Weblapon az Online képzésekben, a Hírlevélben, Ingyenes képzésekben és PDF-ekben, a Webinárok és Szeminárok során megjelent vélemény, elemzés az azt elkészítő szakmai véleményét tükrözi, melyben objektív és szubjektív elemek egyaránt vannak. Az előbbiekre valamint a tőzsdei tranzakciók általános kockázatára tekintettel a Weblap, az Online képzés a Hírlevél, Ingyenes képzések és PDF-ek szerzője, a Webinárok és Szeminárok előadója az egyes cikkekkel, elemzésekkel vagy az azokból származó információkra és véleményekre alapított ügyletekkel kapcsolatos semmilyen kárért vagy költségért felelősséget nem vállal.

SZERZŐI JOGOK ÉS AZ ENGEDÉLY NÉLKÜLI, JOGTALAN MÁSOLÁS KÖVETKEZMÉNYEI

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek(ÁSZF) vonatkoznak az erthetopenz.hu mint szerző, szolgáltató és jogtulajdonos által tett ajánlatokra, az általa nyújtott szolgáltatásokra, az általa írt szerzői tartalmakra, valamint minden, a szerző (továbbiakban: Szerző vagy Szolgáltató) által kötött szerződésre.

SZERZŐI JOGOK: A Jogtulajdonos, mint szerző rendelkezik valamennyi, a honlapon elérhető tartalom (szöveg, fotó, módszertan, képzés) szerzői, szellemi jogával. Ez kifejezetten kiterjed a szerzőség feltüntetésének jogára, valamint valamennyi, a Szerzői jogi törvény és Polgári törvénykönyv által biztosított szellemi, vagyoni és nem vagyoni szerzői jogokra is.

MAGÁNCÉLÚ FELHASZNÁLÁS: A szerző ezúton közli a tisztelt honlaplátogatókkal és megrendelőkkel, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy bármely a honlapról elérhető, vagy off-line kiadványként megjelenő szellemi alkotását harmadik személyek ellenérték és engedély nélkül, valamint szerzőségének feltüntetése nélkül hasznosítsák.

A szerző kizárólag ahhoz járul hozzá, hogy a kedves megrendelő/vásárló a szerző anyagait saját, magáncélra használja. Bármilyen vitás helyzet, félreérthető kommunikáció esetén úgy kell tekinteni a jelen szerződési feltételek alapján, hogy a szerző valamennyi félreértelmezett vagy nem egyértelmű nyilatkozata kizárólag olyan tartalmat jelenthet, amelyben a szerző nem járul hozzá engedély nélkül és ellenérték nélkül történő üzleti célú felhasználáshoz, átvételhez, és bármilyen célú többszörözéshez vagy értékesítéshez sem.

KÖTBÉR A JOGTALAN MÁSOLÁSÉRT: Kérem tudjon arról, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekkel fenntartja magának a jogot a Szerző, hogy a jogtalanul és előzetes írásbeli engedélye nélkül átvett, magáncélon kívül a szerző engedélye nélküli üzleti célra hasznosított vagy közzétett anyagok használatáért használati díjként kötbért követeljen. A használati kötbér összege (tekintettel arra, hogy túlzott kötbért nem lehet kikötni, és a kötbérnek arányosnak kell lenni a szerző jó hírnevét érő veszteségeivel és elmaradt hasznával, amely az engedély nélkül felhasznált anyagok értékesítéséből és használatából őt hátrányként éri), engedély nélkül a honlapról átvett (másolt) fényképenként 15.000 Ft, az engedély nélkül átvett honlap tartalomért (annak hosszától függetlenül) alkalmanként 60.000 Ft. Másolásnak minősül és a kötbért megalapozza legalább 1 bekezdés szó szerinti vagy nagyban hasonló módon történő átvétele (pl. egyes szavak, kötőszavak kicserélése más szóra, a szöveg egészének átszerkesztése nélkül). Jogtalan felhasználásnak minősül a Szerző által másokról készített képek képszerkesztővel történt engedély nélküli és bizonyítható átdolgozása is.

Amennyiben a szerző hitelt érdemlő bizonyítékot szerez arra, hogy konkurens vállalkozás a szerző tananyagait, alkotásait, oktatóírásait, módszertanát, képzéseit saját tanfolyamán vagy konzultációján sajátjaként árulja, üzleti alapon, haszon termelése céljából, pénzügyi vagy más ellenértékért alkalmazza, úgy a jelen kikötés alapján a konkurens vállalkozás egyszeri, a Szerző elmaradt hasznának kompenzációjaként számítandó jogsérelmi díjat köteles megfizetni a szerzőnek, első írásbeli felszólításra. A felszólításban a szerző közli bizonyítékait. Ezen jogsérelmi díj összege a Szolgáltató (Szerző) 1 tanácsadói óradíjának (az ÁSZF közzététele napján jelenleg 25.000 Ft) jogsértés napján érvényes összegének 10x-es összege, de legalább 250.000 Ft.

Kérem ne másoljon tőlünk, inkább írjon és kérje az engedélyünket!

Ez a kötbérösszeg egy átalány kártérítés. Célja nem csak a másolásból eredő, feltételezhetően a szerző által emiatt eladni nem tudott kiadványok ellenértékének (mint elmaradt haszon) kompenzációja, hanem a felhasználásból eredően a szerző személyét ért sérelemért való (nem vagyoni) kárkompenzáció is.

Amennyiben a szerző jogtalan másolást, vagy jogellenes felhasználást észlel, haladéktalanul felszólítja a jogellenes felhasználót a másolástól való tartózkodásra, és közli vele az itt nevezett kötbér összegét és azt, hogy milyen bankszámlára kell 3 napon belül megfizetnie azt.

A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.

SZERZŐI JOGI VÉDELEM: A szerző tájékoztatja a tisztelt honlaplátogatókat és érdeklődőket, hogy amennyiben szerzői jogi sérelem éri, úgy annak fenntartása mellett, hogy elsődlegesen egyezség útján kívánja a jogi vitáit megoldani, saját jogi ügyeit nem maga érvényesíti, hanem szerzői jogi jogsértésekre szakosodott ügyvédi irodával fog eljárni.

Amennyiben Ön is azt észleli, hogy az erthetopenz.hu szerző anyagait másolják, vagy általa nem engedélyezett módon valahol értékesítik, kérem segítse a szerzőt jogai védelmében és értesítsen a lenti ügyfélszolgálati címen látható telefonszámon és e-mail címen, hogy mielőbb lépéseket tehessünk a jogtalan másolók ellen.